Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, les dades introduïdes en aquest document corresponen a l’entitat propietària d’aquest lloc web: WWW.REGALOSEN3D.COM. José Angel Ribas Espiñeira-C/Sant Fructuós, 58-08004 Barcelona-Espanya-tlf. 615204870-correu electrònic: info@regalosen3d.com-NIF: 40984596E en endavant l’administrador. Aquest lloc web té com a objectiu el comerç electrònic en el més gran i més baix de tot tipus de productes relacionats amb la impressió 3D bàsicament. www.regalosen3d.com o l’administrador d’aquest no es responsabilitzarà en cap cas dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús específic que pugui fer-se’n. www.regalosen3d.com o l’administrador de la mateixa es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut del lloc web, el present avís legal així com les condicions d’ús que puguin ser aplicables a aquest lloc web.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i ús dels mateixos amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis. Queda expressament prohibida la utilització dels continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. WWW.REGALOSEN3D.COM o el seu administrador no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús o ús de la informació. Tant l’accés a aquest lloc web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació publicada en aquest lloc web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pogués resultar contrària al contingut d’aquest avís legal. WWW.REGALOSEN3D.COM o el seu administrador es reserva el dret de modificar el contingut de l’oferta comercial dels productes quan ho consideri oportú i mantenir el seu contingut actualitzat. WWW.REGALOSEN3D.COM o el seu administrador no pot garantir que no hi hagi interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que vostè farà tots els esforços per evitar-los.

Enllaços

En fer clic en qualsevol dels enllaços (o hipervincles) que poguessin aparèixer en el nostre lloc web, vostè es compromet a fer-ho amb fins informatius i reconeix que WWW.REGALOSEN3D.COM o el seu administrador no exerceix cap tipus de control sobre o respondre al contingut de la informació que accedeixi.

Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li sigui d’aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que puguin sorgir com a conseqüència de les disposicions d’aquestes disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, l’usuari es compromet a sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

Propietat intelectual

Tot el material contingut en el lloc web WWW.REGALOSEN3D.COM (dibuixos, dissenys, il·lustracions, fotografies, bandes sonores, textos escrits, logotips, marques…) són propietat exclusiva de WWW.REGALOSEN3D.COM, o el seu administrador, excepte els que corresponguin a tercers o els nostres proveïdors oficials. No podrà reproduir, per qualsevol mitjà o procés (llevat del que s’exposa expressament aquí), en la seva totalitat o en part, distribuir, publicar, transmetre, crear obres derivades o basades en, modificar o vendre, qualsevol material contingut.

La marca “dons en 3D” i totes les altres marques i logotips relacionats, siguin o no registrats, mostrats a la pàgina web WWW.REGALOSEN3D.COM, així com el nom del domini WWW.REGALOSEN3D.COM, són i continuaran sent propietat exclusiva de WWW.REGALOSEN3D.COM o del seu administrador. Qualsevol reproducció, distribució, transmissió, modificació o ús d’aquestes marques per a qualsevol finalitat està prohibida sense el consentiment previ, exprés i per escrit de www.regalosen3d.com o del seu administrador.

No es pot suprimir cap referència a copyright, marca registrada ni cap altre avís de drets de propietat que contingui la pàgina WWW.REGALOSEN3D.COM ni qualsevol altre contingut que contingui. Còpies de les pàgines web publicades al lloc web es poden fer WWW.REGALOSEN3D.COM per al seu ús privat, personal i sense ànim de lucre o de caràcter comercial, sempre que qualsevol còpia feta d’aquests llocs web conserva tots els avisos sobre els drets d’autor o drets d’autor i els altres avisos de drets de propietat continguts en el mateix.

La pàgina web de WWW.REGALOSEN3D.COM domiciliada a Barcleona, C/Sant Fructuós, 58-Barcelona-Espanya, dotada amb NIF 40984596E, és una obra creativa original de José Ángel Ribas Espiñeira, protegida per les lleis de protecció de la propietat intel·lectual. La pàgina, així com tots els elements que la componen, és propietat exclusiva de WWW.REGALOSEN3D.COM o el seu administrador. Queda totalment prohibida la reproducció o representació, total o parcial, de la pàgina o de qualsevol dels elements que la componen, així com la seva modificació. Les marques i noms de domini que apareixen al lloc web WWW.REGALOSEN3D.COM són propietat exclusiva de WWW.REGALOSEN3D.COM o el seu administrador. Queda totalment prohibida qualsevol reproducció o ús no autoritzat d’aquestes marques o noms de domini, sense perjudici del formulari o intenció que adopti. WWW.REGALOSEN3D.COM o el seu administrador ha posat en marxa tots els mitjans raonables de la seva part per fer la informació obtinguda a través del seu lloc web exacta. No obstant això, no garantim de cap manera l’exactitud, exhaustivitat i actualització d’aquesta informació. WWW.REGALOSEN3D.COM o el seu administrador no atorga cap garantia, expressa o implícita, en relació a tot o part del seu lloc web. WWW.REGALOSEN3D.COM o el seu administrador no respondrà en cap cas de cap dany directe o indirecte, sigui quina sigui la seva naturalesa, derivada de l’ús del seu lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de tots els elements continguts en aquest lloc web, incloent marques, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a WWW.REGALOSEN3D.COM i al seu administrador, llevat dels que corresponen a terceres persones, i estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense l’autorització expressa i per escrit de WWW.REGALOSEN3D.COM o del seu administrador.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de www.regalosen3d.com, llevat que s’indiqui expressament el contrari.

Llei aplicable, jurisdicció i controvèrsies

Les presents condicions generals de venda es regeixen per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva opció per a la resolució de controvèrsies i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Tant l’accés al lloc web com l’ús dels seus continguts estan sotmesos a les condicions establertes en els termes i condicions d’ús de la pàgina www.REGALOSEN3D.com.

Limitació de responsabilitat

WWW.REGALOSEN3D.COM no garanteix ni representa que el lloc web WWW.REGALOSEN3D.COM està lliure de virus, cucs, cavalls de Troia o altres materials destructius.